LASTA AID je projekt, ki ga izvaja Inštitut za paliativno in medicinsko oskrbo Univerze v Mariboru, Zveza Lions klubov Slovenije pa je v letu 2019 projekt podprla. Lions pooblaščenka za Last Aid je Cvetka Sreš, na katero se lahko klubi in Lions člani obrnejo za organizacijo delavnic v klubih ali conah.

DELAVNICE LAST AID

Program v obliki delavnic je namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu paliativne oskrbe in tudi opolnomočenju posameznikov, da bodo vešči in zmožni biti prisotni v zadnjih dneh njim ljubih oseb.

Sodelovanje Lions klubov pomaga širiti  znanja o možnostih in pomenu pomoči nemočnim, neozdravljivo bolnim in svojcem. V Sloveniji je po ocenah inštituta letno 100.000 posameznikov, ki se srečujejo z osebami, ki potrebujejo pomoč, oskrbo ali le preprosto nekoga, ki jim pomaga skozi najtežje obdobje življenja.

Delavnica je razdeljena na 4 module, v katerih udeleženci sestanka aktivno sodelujejo. Pred delavnico dobi vsak izmed udeležencev delavnice kratka vprašanja, na katera poskuša poiskati odgovore oz. predstaviti svoje razmišljanje.

  1. Modul: Smrt je del življenja poskuša udeležencm  proces umiranja predstaviti kot del fizioloških sprememb, ki se dogajajo v zadnjem življenjskem obdobju.
  2. Modul: Načrtovanje in odločanje govori o pomenu spoštovanja bolnikovih želja in pravočasnem odločanju ter skupnem načrtovanju v zadnjem življenjskem obdobju
  3. Modul: Lajšanje trpljenja je najbolj praktično naravnan in v njem udeleženci dobijo osnovne informacije o lajšanju simptomov, predvsem pa praktične nasvete, ki jih lahko izvajajo ob bolniku tudi sami, ne glede na to ali so ali niso zdravstveni delavci
  4. Modul: Slovo – tu je poudarek na zadnjem slovesu in običajih, ki ga spremljajo.

Pred delavnico dobi vsak izmed udeležencev delavnice kratka vprašanja, na katera poskuša poiskati odgovore oz. predstaviti svoje razmišljanje.

Primer vprašanj, o katerih morajo udeleženci razmisliti:

  • Kaj je na koncu življenja zame pomembno?
  • Kdo bo o tem odločal?
  • Kje in v kakšnih okoliščinah bi želel umreti?
  • Kdaj življenje zame še nekaj pomeni?

»Delavnico je že možno izvesti  za gluhe in naglušne, Lions pa imamo izziv, da sodelujemo pri pripravi delavnice za slepe in slabovidne. Zanimiva bi bila tudi delavnica, na kateri bi sodelovali predstavniki LEO in LIONS kluba, tovrstno medgeneracijsko sodelovanje« meni Cvetka.

Tečaje – delavnice je možno izvesti tudi po klubih, v kolikor bi bil za to interes. Na delavnico je možno povabiti tudi svojce, prijatelje. Maksimalno število udeležencev v delavnici je 12.

»Sama tema mogoče ni zelo vabljiva, vendar, kot je dogodek ocenil lanski guverner Danilo,  je za vse POUČNA in KORISTNA!« PRAVI Cvetka Sreš, Lions pooblaščenka za Last Aid.

Kategorije: Novice

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Stran postavil in vzdržuje Madbox