Sklad ima namen finančno pomagati otrokom, da lažje uresničujejo in razvijajo svoje talente in nadarjenost. Iz sklada vsako leto s pomočjo šol pomagamo po enemu učencu – učenki iz OŠ Renče in OŠ Šempeter pri Gorici, ki izhaja iz socialno šibke družine in dosega pomembne rezultate v šolskih in obšolskih dejavnostih.
v petek 1.12.2017 smo gostili amatersko gledališče Kontrada iz Kanala, ki je uprizorilo komedijo “Vaja zbora” in tamburjaše iz Vipave. Prireditev je uspela, po pokritju vseh stroškov smo zbrali  1.000,00 Eur in z tem zagotovili sredstva za enega učenca. Spomladi 2018 bomo na OŠ Ivana Roba v Šempetru pri Gorici izvedli še dobrodelno lutkovno predstavo in razstavo Plakata miru ter zagotovili sredstva še za drugega učenca – učenko.
Soorganizatorji prireditve so bili poleg LK Vogrsko še Občina Renče – Vogrsko in Gledališče Kontrada iz Kanala. Vsi nastopajoči tako gledališčniki kot tudi tamburjaši so se odpovedali honorarjem, občina je odstopila dvorano brezplačno in zagotovila obveščanje očanov.
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli prispevali k uspešnosti prireditve.”

Pripravil:
Dragan Valenčič, tajnik LK Vogrsko

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox