Guverner je podelil posebno zahvalo Boži Jazbec, za njeno dolgoletno vodenje projekta Plakat miru. Lado Lindič je prejel guvernerjevo zahvalo za vodenje projekta Donirana hrana. Marina Poboljšaj, dolgoletna zakladničarka kluba je prejela najvišje guvernerjevo priznanje za prispevek k delovanju kluba. V svoje vrste so sprejeli novo članico, to je Katra Hribar Frol. Letošnja predsednica Polona Siter Drnovšek je značko  predala naslednici, Tjaši Flere Pušnik. Klub je guvernerju v znak čestitke ob sklenitvi mandata podaril klubsko zastavico in knjigo. Uspešno leto, ki je za klubom, je zaznamovala 100-letnice lionizma, sodelovanje z drugimi organizacijami v lokalnem okolju, izvedli pa so kar 10 različnih projektov in se ob tem še bolj povezali.


Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox