Nika se izobražuje po metodi za slabovidne in potrebuje povečavo vseh tiskanih gradiv.

V sodelovanju s Humanitarnim Zavodom Vid iz Kranja smo uspeli zbrati vsa sredstva za nakup prenosne lupe. Naš klub je prispeval znesek v višini 500 EUR.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox