Tudi leta 2001 se je zgodba škofjeloškega Lions kluba začela s tridesetimi člani na pobudo zdaj že pokojnega Zdravka Krvine, ki ima največ zaslug pri ustanovitvi kluba, bil je tudi njegov prvi predsednik. Klub ima svoje sedež v Galeriji Krvina v Gorenji vasi, ki vsa leta gostoljubno nudi prijetno okolje za klubska srečanja, predavanja in prireditve.

»Srečen je tisti, ki daje«, je na prireditvi ob jubileju, ki je potekala v Sokolskem domu v Škofji Loki, dejal predsednik kluba Jurij Krvina in izpostavil, da so škofjeloški lioni v petnajstih letih delovanja za donacije namenili preko 150.000 evrov. Vsako leto pripravijo večji dobrodelni glasbeni dogodek, v načrtu ga imajo tudi prihodnje leto. Zagona za humanitarno delovanje članom kluba torej ne manjka, je še dejal Krvina.

Zbrane so pozdravili še ustanovni član Janez Poljanec, mentor kluba oz. klubski boter Jurij Kolenc iz Lions kluba Trbovlje in župan mag. Miha Ješe, ki je tudi lion. Slovesnega večera se je udeležil tudi guverner Zveze lions klubov Slovenije Gregor Pajić, ki je klubu podelil plaketo ob jubileju, članici Mariji Ravnik pa najvišje priznanje guvernerja.

Poleg tega so nekateri člani ob obletnici delovanja kluba prejel priznanja in značke svetovne lionistične organizacije. Za 25-letno delovanje ga je prejel začetnik lionizma v Sloveniji in član Lions kluba Škofja Loka Janez Bohorič, ki je bil prvi guverner disktrikta  in bivši mednarodni direktor svetovne lionistične organizacije Lions clubs International.

Že 15 let so člani lions družine Marija Bergant, Slavko Boh, Mateja Debeljak, Miha Ješe, Boris Koprivnikar, Miro Pinterič, Janez Poljanec, Beta Poljanšek Koman, Marija Ravnik, Melita Rebič, Franc Sever, Marija Štrekelj in Marija Volčjak.

Priznanje Lions clubs International za 10-letno delovanje v lionizmu pa so prejeli Igor Berce, Jurij Bernik, Janez Dolenc, Milan Hafner, Silva Košnjek, Iztok Polak, Bojan Šinkovec in Jurij Krvina

V programu, ki ga je vodila Monika Tavčar, sta nastopila baritonist Klemen Šiberl in violinistka Ana Julija Mlejnik, za zabavno prednovoletno druženje pa sta poskrbela Daniel Rampre in Andreja Čamernik.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox