Novi člani Lions kluba Proteus Postojna so postali Danijel Stambul Brentin, Erika Dekleva, Gregor Pokleka, Irena Rimac Gaspari, Kristina Valenčič, Miran Gaspari, Primož Križaj, Simon Stegel, Uroš Petohleb, Veronika Rupnik Ženko in Vladka Krese ter se tako pridružili široko družini lionistov, ki v svetu šteje 1,4 milijona članov v 210 državah, v Sloveniji pa v 55 klubih preko 1400 članov.

Ob prejemu potrdila in značke so slovesno izrekli prisego, s katero so se zavezali, da bodo moralno in denarno ter s svojim delom pomagali pri reševanju stisk soljudi predvsem v svojem lokalnem okolju in si prizadeval za razvoj lionizma ter se pri tem ravnali po etičnih načelih. Z novim lionističnim letom bo vodenje postojnskega kluba od Matije Milostnika prevzel novi predsednik Uroš Petohleb. »Dva reka sem si vzel kot eno od vodil. Prvič, kar moramo v življenju odločiti, je, kaj storiti s časom, ki nam je dan. Delovanje v zvezi Lions klubov je eno tistih plemenitih, za katero nam ne sme biti žal časa. In drugič – kot je rekel Mahatma Gandhi – z vsakim iskrenim prijateljstvom utrdimo temelje, na katerih počiva mir celotnega sveta. Trdno verjamem, da bomo še bolj utrdili naše prijateljske vezi in da se bosta ta vezivnost in prijateljski duh odražala v tem, da bomo boljši za ta svet,« je poudaril Petohleb.

Posebno »veselje, hvaležnost in ponos«, da se je naloga, ki mu jo je zaupal guverner – to je pomoč pri ponovni oživitvi postojnskega kluba z novim članstvom – uspešno zaključila, pa je izrazil conski predsednik Igor Bordon. In obenem izpostavil, da je zaključek enega pravzaprav šele pravi začetek drugega projekta – delovanja »z novim, svežim vetrom, ki bo izpeljal dobre akcije«.

Guverner Branko Dolenc je spomnil, da ima slovenski lionizem po zaslugi svojih številnih uspešnih akcij veliko razlogov za ponos. Med odmevnejšimi je projekt Donirana hrana, v okviru katerega so lionsi v enem letu v trgovinah po vsej državi zbrali 230 ton viškov hrane. V skladu s svojim osnovnim poslanstvom pomoči slepim in slabovidnim pa si, kot je poudaril Dolenc, trenutno prizadevajo za sistemsko ureditev področja zgodnje obravnave slepih in slabovidnih predšolskih otrok.

Guverner je ob tej priložnosti postojnskemu Lions klubu ob njegovi 20-letnici podelil plaketo, z odlikovanji in posebnimi priznanji za njihov prispevek pa se je zahvalil tudi več zaslužnim lionkam in lionom. Dogodka so se poleg obstoječih in novih članov kluba udeležili še drugi visoki gosti. Med drugimi tudi nekdanji guverner dr. Boris Žnidarič, postojnski župan Igor Marentič s soprogo ter gostje iz sosednjih klubov.

Večer, ki ga je povezovala Irena Dolinšek iz Lions klub Portorož Zarja, so sklenili z druženjem ob glasbi in plesu, pa tudi dobrodelno gesto – z licitacijo mošnjička piranskega solnega cveta, ki ga je postojnskemu klubu podaril Lions klub Portorož Zarja, in briške rebule, darom Lions kluba Dobrovo, so za Center za tujce v Postojni zbrali prvo donacijo.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox