Lions klubi na Primorskem so se zaradi geografske lege ob italijansko-slovenski meji povezovali že v preteklosti. Iz medsebojnega sodelovanja med obmejnimi klubi se je porodila želja po organiziranosti v odbor, ki bi omogočal medsebojno spoznavanje in prijateljevanje med klubi in njihovimi člani v dveh sosednjih conah.

14. novembra 2009 sta na tradicionalnem martinovanju LK Dobrovo takratna delegata con podpisala Pismo o nameri sodelovanja in prijateljstva med člani klubov z obeh straneh meje. Predsedniki in delegati klubov iz obeh con so 26. novembra 2009 s podpisom potrdili Smernice, po katerih naj bi odbor deloval.

Podrobneje je delovanje Prvega italijansko-slovenskega odbora Lions klubov brez meja kronološko opisano in dokumentirano v elektronski publikaciji, ki smo jo izdali ob petletnici delovanja Odbora. Knjiga je dostopna na http://www.lions-dobrovo.si/index.php?page=202 .

Pri nastajanju publikacije so sodelovali Lionsi Giorgio Bressan, Romano Stacchetti, Alessandro Feri, Miran Bizjak in Nadja Pahor Bizjak, ki je publikacijo tudi uredila. Knjigo je oblikovala Jana Rožič. Za jezikovni pregled in prevajanje je poskrbela Kristina Stopar Jenišek. 

 

 

 

Vabljeni k ogledu. Prijetno branje vam želim!

Nadja Pahor Bizjak,

Predsednica 4. cone in koordinatorka Odbora

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox