Seminarja se nas je udeležilo dvanajst udeležencev in sicer tistih, ki smo praviloma aktivni na ravni distrikta, ali v Lions klubih. Žal se na posebno povabilo ni udeležila nobena predsednica oz. predsednik iz Lions kluba, ki je kadrovsko podhranjen ali manj učinkovit pri izvajanju lionističnega poslanstva v svojem okolju. Aktivni udeleženci smo bili, guverner Branko, vice guverner Gregor, operativni koordinator izobraževanj Primož,  predsedniki con Breda, Božidar in Miro, predsedniki Lions klubov Andrej, Marko, Mitja in Branka ter prihodnji predsednik Vlado in seveda pisec tega zapisa ter organizator seminarja Boris. V samih pripravah so aktivno sodelovali Branko, Jurij, Breda, Gregor, Primož in Natalija.

V prvem delu smo predstavili razvoj slovenskega lionizma s poudarkom na dinamični rasti, trenutnem zastoju in priložnostih v prihodnje, opozorili na ustvarjen ugled našega distrikta  v skupini distriktov Srednje in Vzhodne Evrope (skupina G4). Dosežene ravni ugleda našega distrikta v širši lionistični družbi se premalo zavedamo in tega ne izkoristimo za dvig ugleda naše humanitarne organizacije na Slovenskem ter za dvig lastne samopodobe slehernega izmed nas v lastnem okolju in širše. Nasprotno. Posamezniki, prepojeni z družbenim negativizmom, sledijo vedenjskim vzorcem pomilovanja in apatije. Naši humanitarni dosežki, sočutje do drugih ter prizadevanja slehernega izmed nas lionsov za dobro drugih, nas dvigajo nad družbeno povprečje in na to bi morali biti ponosni.

Skrbi za sanacijo stanja v nekaterih Lions klubih z nezadostnim številom članstva in z manj učinkovitim delovanjem smo posvetili potreben čas, tako v problemskem prikazu kakor tudi v učni delavnici in kasnejši razpravi. Čeprav ustanavljanje novih Lions klubov v tem mandatu ni prioriteta,  je prispevek lanskega guvernerja Jurija dragocen napotek za pristop k organiziranju in registraciji novega Lions kluba. Bodoči guverner Gregor je pripravil in predstavil različne možnosti materialnega in nematerialnega stimuliranja in motiviranja članstva.

V zadnji tretjini časa so udeleženci seminarja delovali v omizjih in iskali rešitve na tri do šest vprašanj, ki so se nanašala na tri vsebinske sklope, in sicer: 1. Mi o nas; 2. Drugi o nas in 3. Splošno. Vsaka skupina je na koncu predstavila svoje izsledke, na kar je sledila krajša razprava. Izsledki delavnice in praktične usmeritve, ki smo jih oblikovali na seminarju, bodo objavljene na naših straneh v prihodnjih dneh.

Ob koncu seminarja so udeleženci izpolnili evalvacijski vprašalnik. Odgovori in predlogi nam bodo dragocen vir informacij za načrtovanje prihodnjih seminarjev GMT.

Nekaj kritičnih opomb:

  • Nezadostna časovna koordinacija oblik usposabljanj ne zagotavlja optimalnih učinkov, kajti sočasno izvajanje dveh seminarjev, četudi za različne skupine udeležencev, zmanjšuje interes in možnosti za udeležbo, zato kaže v prihodnje upoštevati in spoštovati terminske plane usposabljanj v distriktu 129, Slovenija;
  • GMT usposabljanja so se udeležili Lionsi, ki so v svojem okolju cenjeni in uspešni. Žal se usposabljanja ni udeležila večina conskih predsednikov in seveda tudi ne večina predsednikov oz. predsednic Lions klubov, ki so v krizi. Tukaj bi pričakoval več aktivnosti in odzivnosti conskih predsednikov, ki so nosilci neposrednega operativnega dela s klubskimi vodstvi.

Pohvaliti pa vsekakor kaže veliko zavzetost za sodelovanje vseh, ki so se seminarja GMT udeležili.

Dogovorili smo se, da bomo takšne in podobne vsebine predstavili na ravni regij oz. klubskim vodstvom dveh ali več con hkrati.

Še enkrat iskrena hvala vsem udeležencem seminarja za tvorno sodelovanje in prijetno druženje.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox