Na Centru za socialno delo v Izoli vodimo in spremljamo devet otrok iz Izole, ki zaradi različnih razlogov ne živijo in ne morejo živeti v svoji matični družini. Nameščeni so v rejniško družino.

Namen rejništva je, da se otrokom, ki iz različnih razlogov živijo pri osebah, ki niso njihovi starši, omogoči zdrava rast, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje ter delo.

Kot vsako leto smo si tudi v  letošnjem letu, v mesecu decembru, želeli  srečati in zaključiti delovno leto z našimi rejniki in otroci iz občine Izola, ki so v rejništvu v naši občini in  izven naše občine. Na CSD Izola  sodelujemo z 8  rejniškimi družinami, ki so usposobljene in skrbijo za otroke v rejništvu.

Že tretje leto zapored nam takšno lepo decembrsko zgodbo in obdarovanje otrok omogoča LIONS KLUB IZOLA. Prejšnji dve leti so otroci dobili darila pod smrečico, letos pa smo vsi skupaj- rejniške družine, mi, s Centra za socialno delo Izola in prizadevni člani Lions kluba Izola-Isola 9. decembra  imeli skupno zaključno prireditev v Hotelu Belvedere, kjer smo  otroke v rejniških družinah in  člane rejniške družine   obdarili in rejnikom  izkazali pozornost  za  vloženo požrtvovalno in srčno delo. Otroke je obiskal tudi Božiček in  jih obdaril, saj so mu pred tem napisali pisma. Skupaj smo preživeli srčen, topel večer, zato  se Center za socialno delo Izola zahvaljuje  vsem članom LIONS KLUBA IZOLA za pozornost, ki so jo izkazali  otrokom v rejniških družinah in rejnikom s tem da so nam omogočili tako prijetno srečanje.

Direktorica CSD Izola, Majda Toškan

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox