Tatjana Voj (Lions klub Ljubljana Iliria) ob predaji računalnika učencem OŠ Sečovlje

Kategorije: Novice